hu

Iszkiri 100 Ultratrail - A Long-Distance Endurance Walk in Hungary

VÍTEJTE! | HERZLICH WILLKOMMEN! | WELCOME! | VITAJTE!

DATUM | DATUM | DATE | DÁTUM

11. 03. 2017., 6:00 - 8:00 AM

START | START | START | ŠTART

Szárliget, HU (Google Maps) železnični stanice | Bahnhof | Railway St. | železničná stanica

CÍL | ZIEL | FINISH | CIEĹ

Szárliget, HU (start)

VZDÁLENOST | ABSTAND | DISTANCE | VZDIALENOSŦ

108 km

D+

2423 m

LHŮTA | FRIST | TIME LIMIT | LEHOTA

26 H

CENA | PREIS | ENTRY FEE | CENA

3000 HUF (10 EUR) WITH REGISTRATION / 4000 HUF

MAP & GPS

MAP, GPX file

ORGANIZACE | ORGANISATION | ORGANISATION | ORGANIZÁCIE

TTT

CONTACT & REGISTRATION

gmail: cssandor